Prinsippene i NevroFlex behandlingen

Ved hjelp av apparatet NevroTapper stimuleres og aktiveres kroppens nervepunkter gjennom en patentert tappingteknologi, optimaliserte frekvenser og programmer. NevroTapper stimulerer mekanoreseptorer i nervepunktene på en unik måte, fjerner blokkeringer i nervesystemet og bidrar til å stimulere det generelle energinivået i kroppen. Blokkeringer i nervesystemet kan oppstå av mange årsaker som f.eks. mentalt stress over tid, fysisk stress eller forurensning og biokjemi som reduserer energinivået og kroppens evne til å helbrede seg selv. Et nervesystem med mange blokkeringer fører til at kroppen er mindre i stand til å helbrede seg selv, og kan føre til sykdomsbilder som er komplekse og vanskelig å diagnostisere. NevroFlex-behandlingen er basert på å stimulere kroppens egen selvhelbredelses- prosesser ved å styrke og aktivisere nervepunkter og nervesystemet.


NevroFlex metodikken bygger på teorien om å påvirke negative signaler refleksologisk (trykk-pulsering) og dermed kunne helbrede organismen. 
Ved å bruke de kartlagte nervepunktene i NevroFlex-behandlingen som et "tastatur" aktiviseres nervesystemet og fjernes blokkeringer som forhindrer kommunikasjon og energiflyt. På denne måten gjenopprettes balansen i nervesystemet som forsterker kroppens egen helbredelsesprosess. Kroppens evne til å helbrede seg selv er enormt stor når de rette forutsetningene er til stede.


Vonde nervepunkter - kroppens signaler


Vonde nervepunkter er kroppens måte å signalisere en ubalanse eller blokkering. En rekke problemstillinger og sykdomsbilder kan behandles via de kartlagte nervepunktene. Ved å aktivisere og stimulere de vonde nervepunktene, vil du kunne behandle og forebygge en rekke sykdommer selv, i tillegg til å oppleve økt energi, mer vitalitet og balanse mellom kroppen og det mentale. Kroppens evne til å helbrede seg selv er enormt stor når blokkeringer i nervepunktene er borte. Økt energi i nervesystemet øker immunforsvaret i tillegg til økt fysisk styrke.